is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De honden willen vreten, dat staat vast. En zij worden eenmaal gewekt, al of niet met opzet, ook daar is geen ontkomen aan. Gezegend wie hun terstond den rechten buit kan voorzetten. En wee hem!, die meent dat hij hen, zonder gevaar voor zichzelven, kan laten ten doode vasten of onbeheerd op roof uitgaan.

En als ge het vertrouwen van uw kinderen wilt behouden, dreig dan niet de voeten van hun gevoel te verminken terwille van een enge theorie. Ik voor mij ten minste zou eerder bij den eersten besten politie-agent om intiemen raad zijn gekomen, dan terug bij mijn vader, na wat ik ondervonden had.

Emmy's huis stond aan de Thames bij Londen. Het effen smaragd-groene, wei-geschoren grasveld met de bonte bloemenranden en blauwe porselein-vazen reikte tot aan 't water, en daar zat op zomernamiddagen de familie in rieten stoelen, gebruikte thee, voederde de zwanen die voorbij zwommen, en keken naar 't vroolijke vertier, naar de honderde fraaie bootjes met zwierige, fijnkleurig groen, paars, rose en wit gekleede heeren en dames, de forsche giekroeiers in oefening, voorbijstuivend met gelijkmatig riemgeklots en nagedraafd door schreeuwende vrienden te paard, de wed-zwemmers die midden door de drukte streefden, van alle zijden