is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen pistool onder mijn bereik was geweest in dat sombere oogenblik na de revelatie. Er daagde iets in mij, dien zomernamiddag aan de Thames in het vroolijke gezin, van het begrip dat Emmy's verwonderlijke macht al wat mij leelijk en vuil had geschenen rein zou hebben gemaakt, als het maar door haar tot mij was gekomen.

Maar het schijnt wel of de Engelschen te véél staat maken op de reinigende macht der onschuld hunner vrouwen. En wonderlijk is 't, hoe de openbare meening onder dit zoo preutsche volk tooneelen van ongegeneerde vrijage toelaat, die misschien nergens in het overige Europa, en zeker niet in Azie of Afrika openlijk worden gedoogd. Ik gleed in het ranke, sierlijke bootje langzaam over de glanzige rivier, door het teedere zomerwaas, dat alles in de bekoring van een sprookjesland hulde, en mijn liefste, in haar witte kleedje, zat tegenover mij op de zijden kussens, en hield de koorden van 't roer. En links en rechts onder de schaduwend overhangende wilgen, zagen mijn nu wèl-ingelichte oogen, minnende paren, elk in hun bootje, in innige houdingen, die mij ten zeerste beschaamd en beklemd maakten. Emmy scheen hen niet te zien, of er in 't geheel niet door gehinderd te worden. Toen kwam het in mij op dat hier de schuld bij mijzelven lag, en dat ik door een bizondere aan-