is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

parken onveilig maakten, en mij op de meest onomwonden wijze aan de pas ontvangen vaderlijke inlichtingen herinnerden — dat prikkelde de nauwontwaakte driften in mij tot een ontembaar oproer. Blind woedend werden de gesarde, hongerige honden.

Was het edele Wezen dat mijn hart vervulde te goed voor hen, welnu! dan zullen ze zich andere buit verschaffen, vreten zullen ze, al was het afzichtelijk aas. De getergde honden werden wolven, werden hyena's.

Verontwaardig u niet, lieve lezer. Ik geloof gaarne dat ge nooit veel met uw beestjes te stellen hebt gehad, dat ze willig genoegen namen met sla-blaadjes, of ook wel vastten naar verkiezing en zich tevreden voegden in een net gareel. Misschien waren 't wel marmotjes. Maar hebt gijzel/ dat handelbare ras gefokt? Geef dan noch de eer aan u, noch de schande aan mij; maar beide aan den onbekenden Kweeker, die de stamboomen bijhield en de vaders en moeders sorteerde en bijeen bracht met fijne onderscheiding en verborgen bedoeling. In 't hoeden van mak vee is roem noch eer, en rekenschap van mijn herderen belief ik alleen te geven aan Hem, die beter wist dan ik wat Hij deed, toen Hij mij de wilde kudde vertrouwde.

En verwonder u ook niet dat mijn liefde voor Emmy niet in staat was die onzuivere beelden te