is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Emmy was negentien jaar toen ik haar leerde kennen en ikzelf was zestien, maar op dien leeftijd gansch volwassen, zooals niet zeldzaam is in mijn land. Drie jaren lang heb ik haar 't hof gemaakt, standvastig, maar op wonderlijk grillige en inconsequente wijze, met al de wisseling van alles-wagende, niets ontziende vereering, hoog-opvlammend geluk,plotselinge schuw en huiverend terugdeinzen, felle ontmoediging, zelfverwijt, diepe zelfverachting, — dit alles zijn oorzaak vindend in de verwarring en 't krakeel in 't intieme huishouden van mijn gemoed.

Emmy was, zooals ik thans in alle onpartijdigheid zeggen kan, een goed, lief, natuurlijk en eenvoudig kind, geboren om een voortreffelijke en liefhebbende huisvrouw en echtgenoote te worden.

Hoe vaak stel ik mij voor dat ik, de oude van thans, met mijn tegenwoordige kennis, tusschenbeiden zou getreden zijn en de twee scheepjes gemakkelijk in veilige strooming hebben geleid tot voorspoedige,