is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Ik ben er trotsch op, dat ik reeds voor zóóvele jaren aan mijn moeder de vraag richtte die naar mijn weten de beste filosofen nooit met genoeg nadruk aan zichzelven hebben gesteld. Zelfs zij die zich bij voorkeur natuur-filosofen noemen, die dus hun leven in dienst der Natuur hebben gesteld, die alles offerden om haar te kennen, nooit zonder eerbied en bewondering van haar spreken en niet ophouden haar schoonheid, haar mildheid en de vrede, die zij haren scholieren en bewonderaars brengt, te roemen — zelfs zij vergeten met bevreemdende achteloosheid ons mede te deelen of zij haar voor dood of levend houden, voor een wezen of een ding, voor een denkende, voelende, welwetende en aansprakelijke Godheid, of voor een blinde, gevoellooze macht, en eindelijk ons te leeren hoe wij zooveel lof en hulde kunnen volhouden waar wij zooveel kwellingen, zooveel geweldige fouten, zooveel genadelooze wreedheid zien.

De natuur-dienst is de religie die thans ongemerkt