is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. Het middel ter verlossing is het bloed van Christus, en er wordt niets anders van ons gevergd dan in Christus en in de verlossing door zijn bloed te gelooven. Dan zal het Mirakel der Genade voor ons geschieden en geen zonde-val is zoo diep of het geloof in Christus kan redding brengen. Hoe krachtig de Natuur ook ten verderve werkt, het mirakel smeedt dingen

«« che natura non scaldo ferro mai, ne batte incude.»

De brief waarvan dit een fragment is, maakte diepen indruk op mij. Vooreerst kwam hij als een tastbaar levensteeken van de zoozeer gevenereerde en bijna als een afgestorven heilige aangebeden moeder, en dan wekte hij oude teedere kindergevoelens op door bekende vrome klanken, die nu iets geheel nieuws schenen voor mijn meer ervaren gehoor. En met de mij eigen geestdriftige bereidvaardigheid die mij zoo vaak parten heeft gespeeld, nam ik elk der aangegeven gedachten dankbaar en hoffelijk öp, en paste en voegde tot zij precies scheen te sluiten in de leemten die ik zelf in mijn geestesleven had ontdekt.

Juist! de Natuur wil naar beneden. Door toedoen van Satan, die trekt. Ik had 't precies zoo gevoeld. Aan den anderen kant is God, die óók trekt, maar