is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitdrukking dat ik er niet aan kon twijfelen of zij wist stellig waarvan zij sprak. Ik kende toen de scheppende macht nog niet van suggestieve woorden.

Ik begon dus, zonderlinge vrijer als ik was, opeen vroolijken morgen-rit te paard, met het lieve meisje te theologiseeren, en vroeg haar ronduit: «Emmy, wie is Christus?»

Nu dacht ik, in mijn naieveteit, dat iemand die door een ernstig, en niet-onverschillig persoon wordt gevraagd naar een goede bekende en dierbaren vriend, — ook blijdschap zou toonen en graag en hartelijk alle inlichtingen geven.

Maar Emmy scheen uiterst verwonderd en zelfs verschrikt, alsof de vraag haar in 't geheel niet beviel, maar eerder beklemde.

«Weet je dat niet?" zei ze, op ietwat stuggen, gereserveerden toen. «Ik dacht datje godsdienstig was».

«Zeker ben ik dat, Emmy. Maar daarom wil ik juist meer van hem weten.»

«Maar wordt dat dan bij jelui katholieken niet geleerd?» vroeg Emmv.

«Jawel, Emmy, maar dat voldoet me niet. Het zegt me niets. Ik wil ook voelen dat Christus er is en wat hij is."

— «Wou je protestant worden?

«Dat kan me niet schelen. Ik wil alleen geen