is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

Nu had de looze Satan mij goed in de fuik en kon zich vertoonen zonder dat het verschrikte vischje terugzwom. Mijn lichaam, nu weer gezond en verkwikt, wilde Emmy tot vrouw, op den gewonen, menschelijken, overouden trant. Het gaf dit te kennen met onloochenbare duidelijkheid, zonder zich in 't minst om mijn verheven scrupules te bekommeren. Vrouwen kunnen zich nog illusies mak^n dat mondkus en omarming geen verdere beteekenis heeft, een man wordt duidelijker gewaarschuwd, en ik vind het eigenlijk niet aardig van de groote en beroemde Minnaars, dat ze zich in dat opzicht zoo vaak van den domme houden, en zoodoende den lezer misleiden.

Nu kon Satan perfide grinniken om de knoei waarin ik zat. De schande mijner onwaardigheid zou misschien, met behulp van Emmy's grootmoedige vergeving, gedelgd zijn. Zulk een ontzondiging is in de romanwereld niet ongewoon, "en in de werkelijke wereld vrij wel regel. Maar het lijf wilde volstrekt niet van uitstel