is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten, en al waren mijn omstandigheden nog zoo gunstig, zoo eischten toch zedigheid en conventie, ja zelfs gewoon practisch verstand, nog eenige jaren wachtens.

Eenige jaren — ... hoe luchtig worden in de liefdesgeschiedenissen zulke termijnen gesteld en neergeschreven, van vader Jacob's zeven jaren af — en hoe ontzettend verschilt hun beteekenis voor den man van verschillend temperament.

De oud-testamentische herdersjongen heeft het er wellicht goed afgebracht — maar als wij probeeren oprecht te zijn, lieve lezer, wat mogen wij dan onderstellen dat zulke termijnen bij den modernen cultuurmensch verbergen aan ongerechtigheid, aan knoeierij en onwaardige transacties tusschen zedelijk ideaal en natuurlijke werkelijkheid ?

Toen ik pas in Engeland kwam had ik in een boek van Thackeray de opmerking gelezen dat er misschien wel reine vrouwen waren, maar zeker geen reine mannen, en ik had in jeugdigen overmoed een plechtigen eed gezworen dat ik hem tot een leugenaar zou maken. Dit was de eerste van het fraaie stel gebroken, gelijmde en gekramde eeden, waarmee mijn krakeelend ziele-huishouden zoo van lieverlede werd gestaffeerd. En men zou kunnen meenen dat de eerzucht tot het verzamelen van die kostbare en breekbare snuisterijen niet zoo algemeen behoorde geprezen