is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behagelijke manier te schemeren, te zweven, te draaien — en met de zwijgende, moorddadige beslistheid die mijn voorvaderen in mannelijke linie in zulke omstandigheden kenmerkte, had ik Harry Truant bij de keel.

Wanneer deze herinneringsbladen een Engelschen of Amerikaanschen uitgever mochten vinden dan zal het noodzakelijk zijn hier te vermelden dat de Engelschman, met zijn geoefende boks-vuisten, den Italiaan gemakkelijk dubbel vouwde en bewusteloos in een hoek kwakte. Iets minder wordt door het publiek van Rudyard Kipling natuurlijk niet verdragen.

In de Tauchnitz- en andere edities kan de waarheid staan, dat Harry Truant en Vico Muralto dien avond elkander leelijk toetakelden, doch zonder doodelijke gevolgen, en met moeite door de aanwezigen werden gescheiden. De uitdaging tot een duel werd door den Engelschen officier, als strijdig met de zeden en wetten zijns lands, niet aangenomen, wat mij toenmaals zeer speet en mij hem voor al wat laf en eerloos was deed uitmaken, doch wat ik thans niet alleen verontschuldig maar hoogelijk waardeer.

Nog datzelfde jaar voeren Harry en Emmy als man en vrouw naar Indië. Vico en zijn vader togen op hun laatste reis te samen.