is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dacht ik aan mijn zuster, maar ik herinnerde mij dat mijn zuster non was geworden. Dit was een mooie, jonge vrouw, waarvan ik dadelijk de schoonheid opmerkte en waardeerde, geheel anders dan bij Emmy. Ze had groote, donkere, ernstige en zachtzinnige oogen, frisch blank teint, en donker glanzend haar, dat in breede banden langs de slapen was gelegd en achter gevlochten en ineengestrengeld. Ze was ook in 't zwart, met een gouden broche, waarin bruine haarvlechtjes, en een wit, omgeslagen kanten kraagje. Ze stond wat schuchter en verlegen bij 't venster, toen ik mijn moeder begroette, maar ik zag haar oogen schitteren van goedhartige voldoening, dat ze bij dit tooneel getuige had mogen zijn.

Mijn moeder vertelde me dat dit Lucia del Bono was, haar trouwe vriendin en pleegdochter. En ik kon bemerken dat Lucia's vereering voor mijn moeder weinig geringer was dan de mijne, en ook dat de

beide vrouwen veel over mij gesproken hadden, en *

dat deze ontmoeting niet alleen voor de oudere een een gewichtig evenement was.

In den duldeloozen jammer om mijn verloren liefde werden nu de bezoeken aan mijn moeder en haar schoone, sympathieke begeleidster mijn groote troost, en het duurde niet lang of ik zag aan de sombere, argwanende blikken van mijn vader, aan zijn slappe