is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

Holland kan men een schilderij noemen waarvan de lijst het meest imposante is. Voor den kluizenaar is het een geschikt woonoord, want hij kan gemakkelijk overgaan van de innerlijke contemplatie te midden van nevelige weiden, droomerige koeien, en vreedzame stadjes, — tot de beschouwing van de meest grootsche openbaringen der goden, de wijde hemel, de wolken en de zee. Maar met de menschen moet hij een verhouding leeren vinden, als de antieke heremiet met de spinnen en ratten in zijn cel. Soms zijn ze lastig en afkeerwekkend, soms ook in hun levensuitingen leerrijk en interessant. Ik leef met de inwoners van dit stille stadje op goeden voet, omdat ik nooit bemerken laat hoe ik over hen denk, en mij nooit toon zooals ik ben. Aan deze houding, die zij, bij scherper doorzicht, ijdelen hoogmoed zouden achten, dank ik den naam van van fatsoenlijk en bescheiden man. Ware ik zoo nederig hen als mijn gelijken te behandelen door natuurlijk met hen te zijn, dan zouden ze mij een ijdeltuit en kwast noemen.