is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aartsengelen in haar hemel. Haar eeredienst is de smart, en haar God stelt ze zich voor als een afzichtelijk lijk dat met doorboorde handen en voeten, aan een kruis hangt, vol bloed, wonden, litteekens blauwe plekken, etter, vuil en spog — hoe akeliger en afschuwelijker hoe beter. En dat trekt de stomme menigte, precies zooals de gekleurde platen van moorden en wreedheden in de volksblaadjes. Is er ooit duivelscher verdoling geweest?» —

— «En als nu de zaligheid alleen met smart gekocht kan worden, vader? Als al dat lijden de losprijs is geweest voor onze zonden ?» —

— «Jood!» snauwde mijn vader mij toe, met fonkelende oogen, en een spuwend mondgebaar van onuitsprekelijke minachting. «Jood! — waar heb je die schacher-moraal geleerd? — Koopen! koopen! —alles is te koop! — Als je maar betalen wilt, kom je overal, ook in den hemel. — De zaligheid is te koop voor een geslacht mensch. Vaste prijs, en schandekoop! — Zaligheid voor 'theele menschdom voor één jode-lijk. — Wat 'n koopje! — En God is Shylock, die staat op z'n contract! z'n contract! — Bloed is de vaste prijs, en daar gaat niets van af. Is 't geen bloed van de zondaars, dan maar bloed van mijn zoon. 't Staat in 't contract! —

My Bond! my Bond!