is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

Als men vier uren, nat en verkleumd, op een door golven overspoeld stuk hout, met enkel zee en vallende nacht rondom, — voor 't behoud van een zaak gevochten heeft dan begint men die zaak toch belangrijk te vinden, al was ze ons te voren nog zoo onverschillig.

Ik had nooit zoo heel veel om mijn leven gegeven, maar toen ik eenmaal geprikkeld was tot een koppig, zwaar maar welgeslaagd verzet tegen de poging om het mij af te nemen, toen was 't mij liever geworden. Nu wou ik ook alles weten wat te weten is omtrent de waarde van dien hard-bevochten schat.

Waarvoor deed ik die geweldige inspanning? Wat bereik ik er mee? En al die anderen, die toch geen van allen het leven als zulk een heerlijke en begeerlijke vreugde roemen, wat beweegt hen er zich zoo krampachtig aan te hechten, ten koste van zooveel pijn en moeite?

Mijn vader had het mij bijgebracht, en niemand, ook mijn moeder en de priesters niet, heeft het weer-