is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«stommeling» schold. Ik ben niet bijgeloovig, maar dit zijn geen vertroostende soevenirs. Ik heb zijn vloek getrotseerd, ik heb hem weerstaan en mijn leven behouden. Maar waartoe? — Wie zegt mij dat hij geen gelijk had en 't niet beter voor me ware geweest te sterven ?»

— «God heeft het zoo gewild, mijn jongen. Ik vrees dat er voor je ongelukkige vader geen redding is, hij stierf vloekend, en zonder berouw. Maar God heeft jou behouden opdat je voor Hem leven zoudt.»

— «Mij behouden om voor Hem te leven? Heeft Hij mij dan noodig? De Schepper van de zon en de vaste sterren, de Melkweg en de nevelvlekken — mij noodig? Hoe is dat, moeder?»

— «Hij wilde je behouden uit genadige liefde. Jij hebt noodig. Daarom moet je voor Hem leven.» —

— «Als ik Hem noodig heb, moeder, dan moet Hij voor mij leven en niet ik voor Hem. Hoe kan iemand die zelf hulp noodig heeft nog voor een ander leven? God is toch niet hulpbehoevend? Maar ik!»

— «Je moet Hem liefhebben met je heele ziel, je heele hart. Je moet alles voor Hem overhebben. Je moet voor Hem het leven willen dragen, willen lijden.... Je hebt alles van Hem gekregen. Vreugd en smart. Het moet je alles even lief zijn omdat het van Hem komt»