is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht-woorden en pralende argumenten, en niet minder begeerig dan moeder zelve, om den zoon in het geluk harer overtuiging te doen deelen, ging zij gretig in op elke uitnoodiging tot een diepzinnig gesprek. Wij wandelden niet met ons beiden, daar dit niet strookte met haar opvoeding, — maar als wij drieën bijeen waren dan werd oorsprong en verschiet onzes levens meer en warmer beredekaveld dan wellicht ergens in het gansche badplaatsje, misschien het gansche landjeEn het is goed dat de menschen niet zoo redelijk handelen als ze zich verbeelden, anders zou men alle menschen in zulke gesprekken verwikkeld zien, ze zouden vergeten den oogst te maaien, de treinen te laten vertrekken, de fabrieks-ovens vol te werpen. Want het ziet er wonderlijk uit dat ieder om 't zeerst zijn best doet en zich afslooft, en bijna niemand zich rekenschap tracht te geven waarom of waartoe. Vooral de zoogenaamd denkende menschen maken een vreemd figuur, daar ze 't meest allen oneens zijn, of alleen eens over hun onkunde, en er toch maar gemoedelijk op los leven zonder de pogingen om tot een overtuiging te komen, ernstig vol te houden.

Toch beweren zij allen in het ware woord te gelooven, maar zij toonen niet veel vertrouwen in hun afgod, daar woorden over de allerbelangrijkste waarheden hen al zoo weinig meer boeien. Het is