is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat nog thans al hun schreden leidde en hunnen weg verlichtte.

En, door vele, zorgvuldige en aandachtige gesprekken met de schoone Lucia, in 't bijzijn mijner moeder, die voor haar de lavende bron was waaruit ze dankbaar schepte als haar eigen wijsheid haar dreigde te begeven, — kreeg ik de overtuiging dat als men Lucia had geleerd dat de goddelijke werkelijkheid die ze in zich voelde, Spinoza heette, omdat Spinoza een mensch geworden God was, die in Rijnsburg als mensch had geleefd, veel woorden van liefdevolle wijsheid had verkondigd, daarom smaad en verachting had geleden, en eindelijk na een sober en kuisch leven, ter onzer verlossing in armoede en eenzaamheid was gestorven — dat het vrome meisje dat even gereedelijk had aangenomen en er zich volmaakt even sterk, even gelukkig, even bevredigd door zou hebben gevoeld.

Word niet ongeduldig, mijn lezer, omdat ik u zulke gewone dingen zeg. Natuurlijk weet gij, als zelfstandig . denkend en waarnemend mensch, dit alles even goed als ik. Maar voor de kudde is het alles nog nieuw, gloednieuw. En dat zal zoo zijn als gij dit leest en ik gestorven ben, en nog wel vele, vele jaren daarna. Vergeet niet dat wij ook tot de kudde behooren, gij en ik, en dat een nauwkeurig besef onzer relatie niet