is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ware Christus den bitteren kruisdood sterven moet, omdat het zuiverste woord dat hij een zijner liefste gunstelingen uiten deed, door een platte leugen werd verklaterd, en zijn schoonste dichterlijke beelding door een grof-zinnelijk wanbegrip werd verwoest.

Maar wees getroost, mijn lezer, de duivel deed een gfcede zet, maar verliest toch deze partij. Het leugengif heeft weldra uitgewoed en de krachten van den zieke nemen toe. Niet langer drijven de herderlooze honden de kudde in honderd richtingen uiteen. Gij leeft, mijn lezer, en hoort de stem van mij, den gestorvene, en verneemt, als werd het door bazuinen uitgeschald, dat de in mij en u gekruisigde ook weer zegepralend en glansrijk is opgestaan.