is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

Het duurde drie weken voordat het lichaam van mijn vader gevonden werd. Een Noordwester storm wierp het niet ver van den Rijnmond aan den duinvoet, hoog op 't strand, en een schelpenvisscher kwam de uitgeloofde belooning vragen. Mijn moeder ging er met mij heen, en bad lang bij het lijk. Ik deed dit ook, op mijn manier, dat wil zeggen met een gedurig voorbehoud, zooals men een brief schrijft aan iemand van wiens adres men niet zeker is. Immers elk gebed is een suggestie, waarin men door aanroepende woorden een Gods-figuur schept en door krachtig geüite wenschen en betuigingen de eigen ziel verandert. Is er in éénige handeling meer kans op zelfbedrog? Als kind en jongen is het nog mogelijk zichzelf biddend te observeeren en te blijven meenen dat men waardig en eerlijk handelt. Maar als man brengt de zelf-observatie bij deze handeling ook meestal schaamte mee voor het spel dat men speelt en de pose die men aanneemt.