is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij geheel vreemd lag. Ik deed alleen mijn best de grenzen tusschen de gevoels-schakeeringen : genegenheid en verliefdheid, te doen vervagen en vervloeien. Dit was niet moeielijk en ik hoopte oprechtelijk dat mijn ware wezen de voorgewende vorm eenmaal wel zou vullen, dat ik dus voor Lucia de echte minnaar en verknochte gemaal zou worden die zij in mij meende te vinden. Ik vertelde haar ook de historie van mijn hart en mijn verleden, voor zoover het tot een eerlijke beoordeeling noodig was, en zij nam het alles eerbiedig aan als wèldoende en vereerende vertrouwelijkheid, en zag hoegenaamd geen bezwaar. Zij volgde al even gedwee de suggestie van haar eigen neiging, dat alles zou worden als zij 't wenschte, als zij op mijn moeders wijsheid had vertrouwd en bleef luisteren naar de stem der kudde.

De wilde, zoele scirocco had de sneeuwkappen der bergen plotseling wel tot de helft verkort, de mimosa's bloeiden rijkelijk, met hun volle massa's heldergeel grel kleurend op de diepblauwe lucht, en op de bergen straalde overal de hepatica met zijn duizende lieve bloemesterren van smachtend teederblauw, — toen Lucia en ik zouden trouwen in den blanken marmerdom van Como. Ik had toegegeven dat het alles in den vorm zou gaan. Meer en meer leerde ik mijn leven splitsen, als de eenige wijze om vrede te houden met

'4