is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV.

Er is een sfeer in de droomwereld, waarin gij, lieve lezer, zeker evengoed geweest zijt als ik, maar waarschijnlijk zonder haar als zoodanig te onderscheiden. Het is u zeker wel overkomen op zeer levendige wijze te droomen van personen die gestorven zijn. Dan hebt gij twee bizonderheden kunnen opmerken, vooreerst dat gij u in uw droom gewoonlijk niet herinnert dat die menschen dood zijn, en dan, dat wanneer gij andere personen met hen samen ziet of in hun nabijheid of kort na hun ontmoeten, die anderen óók gestorvenen zijn, waarvan ge in den droom het verscheiden zijt vergeten.

Vóór den dag, waarvan ik u in 't laatste hoofdstuk vertelde, had ik de regelmaat in deze verschijnselen reeds lang opgemerkt, en er een vermoeden uit gewonnen, omtrent den samenhang van hun oorzaken.

Een vermoeden, zeg ik. Daarom nog niet zonder waarde. Al wat wij bewijzen noemen, zijn vermoedens met verschillenden graad van stelligheid. Nietzsche zegt