is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tXVII.

«Hoe komt het dat men je zoo laat seinde dat je vriendinnetje gestorven was, zooveel maanden er na?» vroeg Lucia mij nadat wij al eenige dagen uit Luzern waren vertrokken.

«Omdat ik toen eerst zelf geseind had om naar haar te informeeren.»

Lucia keek mij eenigen tijd zwijgend en peinzend aan en zei toen met een vriendelijke, argelooze ernst, vol teedere kieschheid:

— «O, dan begrijp ik het. Dan heb je een verschijning van haar gehad, niet waar?»

Ik knikte, en Lucia vroeg niet verder.

ZiJ was streng katholiek gebleven en had veel behouden van 't weelderig volksbijgeloof in mijn vaderland. Zij hechte aan amulets, aan door den Paus gezegende snuisterijen, aan de kaars-offeranden aan heiligen. Over droomen had zij een tot in bizonderheden uitgewerkte leer, waarvan zij de juistheid bleef volhouden, hoewel ik nooit een enkel treffend bewijs