is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de afgunst mij daarom te benadeelen zocht. Ik had ■een mooie, lieve vrouw, ik kreeg vier mooie, gezonde kinderen, ik had geld genoeg voor een ruim, weelderig leven, en ik deed mijn werk oogen schijn lijk met toewijding en succes. Overplaatsing deed mij vaak reizen en ik zag een groot stuk van de beschaafde menschenwereld. Wij woonden in het zonnige accacia- en anjergeurige Madrid, met zijn subtielen, gevaarlijken dampkring, zijn zwierig-indolente beschaving, zijn woestijnige omgeving, — in het onrustige Marseille, vol misdaad en gespuis, waar wij ons nooit veilig voelden, — in het ordelijke, degelijk-burgerlijke Berlijn, waar men zoo kloek en ijverig naar beschaving streeft, — in het blijde, fraaie Parijs, waar men nog altijd vroolijk weg in de illuzie leeft aan 't hoofd der beschaving te staan — in het niet minder zelfvoldane Londen, onveranderlijk grimmig in zijp. somberheid, gehard in zijn vervaarlijke weelde en ellende, vol geestesleven, maar zonder veel verbetering, als een sterke, voorspoedige, verstokte booswicht — in het brooddronken Petersburg, met zijn ten uiterste verfijnde en daarbij niettemin toch altijd even barbaarsche luxe — in het ijdele, amusante Weenen, waar men alle gedachten aan de mogelijkheid van nog hooger beschaving lang reeds als beleedigend liet varen — in het wonderlijk deftige en geaffecteerde Washington, met zijn stemmige groene gazons en witte