is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat daarin alleen de wijding gebracht en gezocht moet worden.

Maar voor mij begon datgene, wat door de contemplatieven aller eeuwen in vage en grootendeels onmachtige expressie was aangeduid, een nieuw, wonderbaar karakter van realiteit te krijgen. Ik had geleerd te spreken, te hooren, te zien, te proeven, te ruiken, te tasten, dingen en wezens te scheppen, en in verstandhouding te treden met wat mij zelfstandige wezens schenen, zonder dat het lijf, dat wat zeker aan de vernietiging is prijsgegeven, daarbij meedeed. Wat geslachten aan geslachten elkaar als leege klank, als ij del gedachte-beeld, of als suggestie hebben nagepraat, het wezen eener onzinnelijke wereld, was voor mij ervarings-'iverkelijkheid geworden. Ik wist nu dat ik een ander lijf had, behalve het gewone, een animae corpus, met een eigen waarnemingswereld, en dat weten rustte op even goede gronden als ieders weten omtrent het bestaan van zijn gewone lijf. Ik stond keer op keer voor het onloochenbaar wonder van een andere ruimte, waargenomen door hetzelfde ik, uit hetzelfde centrum van observatie, als de ruimte overdag.

Wat sommige wijzen door bespiegeling hadden vermoed en bevonden, dat wat wij ruimte en plaats noemen, niet anders is als één der oneindig veel waar-