is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat er iemand is die haar dringend verlangt te spreken?»

Nu ging de sigaar uit den mond, de mond open, en ook het ééne oog aanmerkelijk wijder, als dat van een opduikend nijlpaard. Ik werd een poos gemonsterd.

— «Dringend?» klonk het toen, alsof zooiets hoogst onwaarschijnlijk en ook ongepast was.

— «Jawel, dringend.»

— «Hm!» zeide de Hollander. Hij stak het papieren pijpje met de sigaar weer in den mond en slofte op zijn pantoffels naar 't achterhuis terug, terwijl er merkbaar werking scheen te zijn gekomen in de hersens onder de zwarte pet.

Een oogenblik later kwam Elsje. Nu bloosde zij hevig toen ze mij zag, hoewel nu daarvoor toch minder reden was dan de vorige maal. Maar ik wist, het was blijdschap, want ik zag ook haar oogen schitteren.

— «O is u net!» zei ze met ingehouden verrassing en zachte stem. «Wilde u me spreken?»

— «Als 't u gelegen komt, Juffrouw van Vianen.»

— «Komt u even in de opkamer. Is uw Fransche vriend niet meegekomen?»

— «Ik ben alleen gekomen, over zee. Die andere heer was een Hongaar, en ook geen bizondere vriend van me.»

— «O gelukkig!» zei Elsje; mij in zoeten twijfel latend wkt ze gelukkig vond.