is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaf. Maar dat instinkt kan verdolen en verwilderen tot askese en zelfkwellings-zucht, zooals honger tot vraatzucht en dorst tot drankzucht.

Ik wist dat heldhaftige J consequentie mij moest voeren tot een openlijk mij verbinden met het wezen dat de hoogste, heiligste en zaligste gevoelens weer in mij had opgewekt, — en dat beteekende een openlijk veete aanzeggen aan de maatschappij. Want ik zou zonder twijfel de gansche wereld tegen mij krijgen, tot mijn kinderen toe, ik zou mijn positie verspelen, uitgestooten worden uit mijn kring. Ik zou ook armoede moeten trotseeren. Mijn moeder leefde nog, en ik zelf had niets behalve het hooge tractement dat ik verliezen zou. En op Lucia of mijn moeder teren bleef buiten alle overweging.

Ik vreesde dit alles niet zoozeer om zichzelf, als wel om 't gevaar voor dwepend zelfkwellen dat ik er in zag. Want vooral in het eigenmachtig verscheuren van den band tusschen mij en mijn kinderen lag een verfijnde foltering, en ik wist ook dat Lucia's lijden mij geen dag met rust zou laten, hoe vast mijn overtuiging ook mocht zijn dat ik goed gedaan had. Ik zou dan evengoed wroeging voelen als wanneer ik niet deed wat ik voor goed hield. Twee consciënties zouden altijd met elkaar overhoop liggen in mij, ging ik rechts, of ging ik links.