is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flauwste vermoeden welke theologische, ethische en ritueele bizonderheden aan dit geloof verbonden waren. Ik wist alleen dat het een der ontelbare schakeeringen of secten van het I'rotestantisme moest zijn.

«Dat is wel goed van de Mennisten dat ze je niet doopen als klein kind, als je nog niet weet of je liever Roomsch of Joodsch zou willen worden, maar later, als je aangenomen wordt en zelf kunt kiezen. Maar zie je! toen ik achttien jaar was, toen wist ik het nog evenmin, wat ik kiezen zou. En nu weet ik het nóg niet.»

«En je hebt je toch laten doopen?»

«Och ja, daar stak zeker geen kwaad in. Maar als ze je goed wilden laten kiezen, dan moesten ze je eerst opvoeden bij Roomschen, dan nog eens bij Protestanten, dan nog eens bij Joden, en dan bij Muzelmannen . . .

«Om van de Hindoes, de Boeddhisten, en de Shinto-isten niet te spreken» zei ik.

«Zoodat je dan zeven levens noodig zou hebben voor je je kon laten doopen, is het niet? En toch is het zoo noodig, zoo erg, erg noodig dat je 't rechte kiest, niet waar ? Ik begrijp nooit hoe al die menschen er maar op los leven, en allemaal wat anders gelooven, en nooit bedenken dat ze 't wel eens mis konden hebben, en hoe verschrikkelijk dat wel zijn zou. Ze