is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXV.

Ik wil nog niet beslissen of het wijze bedachtzaamheid was, dan wel vreesachtige en kleinmoedige angstvalligheid, die mij terughield van het groote besluit mijn gezin en mijn werkkring te verlaten, om alleen Elsje getrouw te blijven. Het is een zware en verschrikkelijke strijd geweest vele jaren lang. Het was wel de moeielijkste tijd van mijn leven, hoewel niet de somberste. De somberheid en neerslachtigheid, het meest gevreesde kwaad, kenmerk van het inzinken der hoogste levensgeesten, ernstigste waarschuwing der ons leidende en beheerschende machten, dat kwaad was verdwenen. Ik streed en leed, maar was niet meer ellendig en rampzalig. Alleen zag ik mijn weg niet helder en zocht vruchteloos naar wijzing en uitkomst.

Ook de booze verleidingen en bezoekingen waren er niet meer. Ik verlangde naar ééne vrouw, zonder weifeling, zonder schaamte. Ik wist wat mijn verlangen beteekende en mijn gansche ziel vond het goed. Wel dreven de demonen nog hun nachtelijk spel, maar ik