is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van mijn moeder, die zoo lang mijn heilige was geweest. Ik begreep dat wij voor elkander verloren waren.

Ik had mijn intrek in de «de Toelast» genomen, om van daar uit mijn positie zoo veel doenlijk te regelen, en de breuk met mijn superieuren en mijn ganschen werkkring zoo correct mogelijk te voltooyen. Ik was een actieve, hulpvaardige werker geweest, en — wat mij vooral populair maakte, — onschadelijk, onpersoonlijk zonder zich onaangenaam opdringende originaliteit in meeningen en daden. Vooral in de diplomatenwereld is een krachtige oorspronkelijkheid totaal onduldbaar, tenzij ze in een heerschende figuur aan den dag komt. En dan nog moet die figuur niet met zijn aspiraties te ver boven het gemiddelde der massa gaan. Dat wil zeggen met de aspiraties die hij in zijn daden aan den dag legt, zijn privé-gedachten mogen, als hij maar een krachtig heerscher is, dwalen waarheen ze willen, omhoog of omlaag. Juist omdat ik in mijn privé-gedachten oorspronkelijker was dan een van mijn collega's, was er geen kans hoegenaamd die in daadwerkelijke aspiraties om te zetten, en ik bleef dus in de praktijk een door niemand gevreesde en door ieder gewaardeerde hulpkracht. Mijn plotseling losbreken beschouwde men als een val. Men had nog meer medelijden voor me dan wel smaad. Ik heette de prooi