is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden te zijn van een ambitieuze, zelfzuchtige vrouw, 'zooals dat den besten mannen wel eens meer overkomt.

Ik kreeg veel gemoedelijk-vermanende, ernstig-moraliseerende brieven van chefs en van vroegere

kamaraads. Ik bemerkte dat ze niet graag een zoo goede kracht misten. Men organiseerde zelfs edelmoedige pogingen tot redding van den armen drenkeling. Maar ik bleef verstokt en liet mij niet redden en verschanste mij zelfs voor alle bezoekers, daarin trouwelijk geholpen door Jan Baars, wiens goede Hollandsche kwaliteiten ik onder zijn onoogelijken schijn leerde waardeeren. Jan Baars was om zoo te zeggen de proefsteen, de training, waardoor ik een Hollandsche omgeving leerde verdragen. Zonder de school van Jan Baars zou ik mijn tegenwoordig leven niet hebben uitgehouden. Hij was een lomperd, een knul, een vieze vent, een kleinsteedsche ploert, maar hij deed allerlei goedige en ruimhartige dingen. Eenmaal er van overtuigd zijnde, dat ik het eerlijk met Elsje meende, hielp hij ons door dik en dun, en bekommerde zich noch om conventies, noch om praatjes, noch om den dominee, noch om den burgemeester, noch om den bakker en zijn klanten. En ik heb later bemerkt dat een Hollandsche kleinsteedsche wereld lang niet zoo gevaarlijk is, als men haar wel eens in novellen en comedies afteekent. In den aanvang gonst en bromt het er als in