is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschrikt door 't rechte begrip van de verhouding der wereld tegenover mijn daad.

— «En de wereld heeft meestal groot gelijk. Ze moet uitwerpen wie 't verband der kudde bedreigt, want dat verband is haar behoud, dat is heilig, gewijd, «taboe» zooals de Polynesiers zeggen. En ze kan toch onmogelijk ieder bizonder geval gaan onderzoeken, of de losbreker misschien een trouw volger van Christus is, een echte oorspronkelijke, of eenvoudig een excentrieke dwaas of zwakkeling. Dat moet de losbreker zelf bewijzen, tegenover den doem der wereld. Begrijp je me goed?»

— «Neen!» zei Elsje «ik geloof niet recht. Ik begrijp niet of je 't goed vindt los te breken of niet.»

— «Dat zal ik je zeggen. De menschheid bestaat uit twee hoofdsoorten, uit kudde-menschen en losbrekers. Beiden heeft Christus noodig. De kudde-menschen vormen de machtige eenheid waardoor Hij leeft, dat is zijn groot organisch lichaam, waarvan de individuen de cellen zijn. Hoe beter die samenhangen des te sterker, machtiger, schooner wordt zijn eenheid, zijn vèr boven ons begrip verheven verstand. Daarom is het verband der groepen heilig en goed, en elke stoornis wordt krachtig tegen gegaan. Maar Christus groeit, de menschheid is nog niet tot vollen wasdom, en het verband is nog onvolkomen, gebrekkig. De boom vormt