is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldoor nieuwe takken, barst door de oude schors, zendt nieuwe loten uit. Daarvoor zijn de enkele cellen, die het oude verband doen springen, en de kern vormen van een nieuwe, betere organisatie. Ook ons lichaam heeft twee hoofdsoorten van cellen, de lichaamscellen waaruit de organen zijn opgebouwd, en de kiem-cellen waaruit nieuwe organismen gevormd worden. De kiemcellen in het lichaam^van Christus dat zijn de losbrekers, de oorspronkelijken, die 't groepsverband niet meer dulden, en onmiddelijk door het Oerverstand der menschheid, door Christus slem zelve, worden geroepen en geleid. Maar dat moeten dan ook zeer sterke, zeer geduldige, geheel voor zwaar dragen en standvastig strijden berekende menschen zijn. De wereld moet hen haten en vervolgen en zoo mogelijk vernielen. Want alleen zij die dat proces van vervolging en vernieling kunnen weerstaan zijn de rechte, ware, door Christus gekozen losbrekers, in staat een nieuw en beter verband te stichten. Daarom is 't goed een kudde-mensch te zijn en het bestaande verband — de bestaande orde zooals men zegt — te eerbiedigen, als men daórvoor de krachten heeft en niet meer. Maar het is goed die orde te verbreken, als men daartoe zich zeer stellig door het innerlijke licht van Christus, door de juiste kennis, door het vaste waarheidsbesef, gedwongen voelt, en daarbij weet, volkomen zeker weet,