is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog altijd niet betaald, de boodschap is er, maar de blijheid moet nog komen. Al'is zijn rijk niet van deze wereld, de blijheid van dat rijk zou ook deze wereld verlichten, zoodra wij er allen aan konden gelooven. Maar uit zulk slecht materiaal als het menschenleven nu nog is wordt geen hemelsch vreugderijk gebouwd. Ik heb niet willen bezwijken om niet, en nog wil ik Elsje niet opofferen om niet. Daarom heb ik zoolang geweifeld, want ik weet hoe zwak ik ben, en hoe weinig ik uitrichten kan voor Christus. Begrijp wel, Elsje, ik wil die eerlijke rekening niet voor mezelven, maar voor Christus, waarin ik leef. Ik wil wel met «igen leed betalen, wat Christus ten goede komt. Want zijn goed is ook mijn goed. Maar niets om niet.»

— «Maar je bent toch sterk en je weet zooveel, en je kunt toch veel doen voor de wereld» zei Elsje met haar aardigen trots.

— «Ik mankeer juist die dingen die 't meest noodig zijn om zich als Oorspronkelijke te doen gelden. Ik kan niet redevoeren, niet dichten, niet besturen, niet organiseeren, niet componeeren, niet tooneelschrijven. 't Eenige wat ik heb is geduld, inzicht en overtuiging.»

— «Maar dan kun je die toch mededeelen aan anderen, die je helpen.»

— «Zie, Elsje, eer ik mij losrukte twijfelde ik daaraan. Maar nu zie ik beter, hoe Christus in mij werkt.