is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Onthou deze woorden wel, Elsje, ik zal ze je nog eens voorzeggen en vertalen.»

En zoo deed ik, want Elsje had haar Engelsch alleen van mij. Toen hernam ik : «deze woorden komen uit de sterkste en heerlijkste oorspronkelijke ziel die de wereld na den dichter van het Jezus-drama heeft voortgebracht, en ieder kind behoorde ze te leeren, noodiger dan de tafel van vermenigvuldiging en het Onze Vader. De wereld heeft den maker er van een Godloochenaar genoemd, evenals Spinoza. Maar de gansche natuurwetenschap van onzen tijd kan alleen door die woorden tot God d. i. tot de Waarheid terug worden gebracht.»

— «Is dan dit prachtige gezicht een levensteeken van de aarde en de zon?» vroeg Elsje.

— «Natuurlijk!» zei ik. «Maar het zal nog lang duren eer wij zulk een uitwendig teeken verstaan, 't Eenige wat wij er uit verstaan is: «pracht, schoonheid, verhevenheid.» Dat zijn ook de kenteekenen van al het goddelijke. Maar de nadere betrekking tot onze innerlijke gevoelens van liefde en geluk — begrijpen wij niet.»

— «En God?» vroeg mijn vrouw.

— «Alle uitwendige teekenen die ik heb gezien duiden op de werking van beperkte, onvolmaakte wezens of godheden. Zooals de menschheid, de planten en dieren, de hemel-lichamen. Maar die allen schijnen