is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te werken in een macht die vast en onveranderlijk is. De teekenen daarvan zijn wat de geleerden «natuurwetten» noemen, zooals de zwaartekracht, en alle chemische en physische wetten. Dat alleen kunnen levensteekenen van de Almacht zijn. En nog zijn wij niet zeker dat deze van de allerhoogste Macht komen.

Wij weten, door innerlijk besef, dat het allerhoogste Leven niet eindig, niet tijdelijk kan zijn. Maar de zinnelijke teekenen van het allerhoogste Leven, naar onze gebrekkige waarneming, zijn tijdelijk en wijzen op een einde. Het Heelal dat wij waarnemen is geen perpetuum mobile. De bewegingswetten die wij kennen loopen uit op stilstand. Zooals de geleerden het zeggen : er is toenemende entropie en er zijn onomkeerbare processen. Dat bevredigt niet ons innerlijk besef van het allerhoogste Leven. Dat moet een plaatselijke, tijdelijke beperkte toestand zijn. Wij weten, onomstootelijk, dat het Hoogste Leven méér is, en we zullen daar ook de waarneembare teekenen van ontdekken.»

Naast ons stond de b evolking van de tweede klasse van een groote landverhuizers-stoomboot over de verschansing naar het laatste land van Europa te kijken, en poogde vruchteloos iets van ons zacht gevoerd gesprek in onze hun vreemde taal te verstaan. Kleine, donkere Slavische vrouwtjes, met bontgekleurde doeken om 't