is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVIII.

\ errassingen wil ik u niet bereiden, lieve lezer, en spanningen moet ge in mijn levensverhaal niet zoeken. Elsjes afkomst is mij altijd onbekend gebleven en het mooie roman-motief van haar vondelingschap blijft ongebruikt. Daarvoor hebt ge uwe volle lees-bibliotheken en den heer Conan Doyle en vakgenooten.

Ik zeg u dan ook liever in eens dat mijn tocht naar Amerika uitliep op wat iedereen en ook ikzelf in 't eerst een totale mislukking moest noemen.

Maar ik wensch u goed te doen begrijpen dat het den mensch kan gaan als een soldaat, die de opdracht krijgt een post te handhaven zonder te weten dat die post onverdedigbaar is, en die getrouw aan zijn opdracht volhoudt, maar bemerkt dat de poging hopeloos mislukt — om later te vernemen dat zijn volhouden en mislukken in het groote plan van den veldheer was voorzien en tot overwinning en vrede heeft meegewerkt.

Het is mogelijk dat mijn werken, ondanks anderen schijn, toch zegenrijk en vruchtbaar is geweest, dat ik