is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huwelijksgeluk nog is aangeboren, dat zelfs de zwakste mode- en kudde-mensch in dit opzicht tot de diepe oorspronkelijkheid zou terugkeeren als men hem vrijheid liet, dat Christus bij de meerderheid hierin nog dadelijk en onmiddelijk werkt, omdat het de diepst-gaande, meest vervullende aandrift is waarmede Hij ons heeft toegerust.

En zelfs met klaar gezicht op de zee van leed, verwarring en onheil die er zou ontstaan wanneer de kudde er toe kwam de leiding der Oorspronkelijken te volgen en alle onechte banden in fanatischen ijver te verscheuren, — zelfs met die huivering-wekkende wetenschap zou ik niet aarzelen hen tot zulk een kruistocht tegen den huwelijksleugen aan te vuren, sints ik de glorie en den rijkdom ken van het te heroveren beloofde land. Velen zouden onderweg omkomen en versmachten, velen onder den voet raken en misschien mijn naam vervloeken en verwenschen wat ze begonnen waren, maar de prijs is het offer waard.

Het huwelijk is voorzeker een der heiligste menschelijke zaken, maar alleen heilig door innerlijke waarachtigheid, en geen burgerlijk formulier of kerkelijk ritueel kan het heilig maken, wanneer de innerlijke waarheid er aan ontbreekt. En beter duizend verbroken en verscheurde valsche huwelijken dan één echt huwelijk belet of één onecht met den schijn van echtheid en heiligheid volgehouden.