is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorgen omtrent heden en toekomst, — als een zachte nooit geheel wegstervende weergalm van het groote wereldleed. En d&ardoor wist ik dat ons liefde-leven één was met het groote liefde-leven van Christus. Aan den tint der smart in onze levens-beken herkende ik het water uit den wereld-stroom.

Een wei-uitgewerkt plan voor mijn veldtocht in het nieuwe land, onder het nieuwe volk had ik niet opgemaakt. Ik had een paar duizend gulden die mijn eigendom waren en een paar honderd van Elsje. Daarmee zouden wij uiterst zuinig te werk gaan. Wij hadden de goedkoopste reisgelegenheid gekozen en zouden hoogst eenvoudig wonen. Ik hoopte te kunnen leven totdat ik een middel van bestaan had gevonden en een terrein voor mijn werkzaamheid. Ik had bekenden genoeg, in de aanzienlijkste kringen, maar ik wist hoe weinig van hen te verwachten was. Toch moest ik onder hen de enkelen zien te vinden, die vatbaar waren voor oorspronkelijke gedachten, en de bekwaamheid hadden ze tot daden te maken.

Mijn overweging was deze: dat alle individuen leven in een muurvast groepsverband van zeden, gewoonten, overleveringen en instellingen, geheel buiten hun redelijken wil ontstaan en meestal in strijd met hun diepere overtuiging. Dat zij zoo leven is 't gevolg van hun