is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard en karakter als groeps-wezens. Zij kunnen niet anders en mogen niet anders. Geen individu kan afzonderlijk leven, hij behoeft een groep of groepje, hoe klein ook, waarvan hij de ideeën, gewoonten en zeden deelt. Het is volkomen ijdel en vruchteloos hem door logische, verstandelijke argumenten uit dat verband los te willen maken. Al kan hij niets logisch tegen zulke argumenten inbrengen, al strijdt het systeem waarin hij leeft geheel met zijn oorspronkelijken aanleg, hij moet er in blijven omdat hij anders verwilderen zou, en hij zal zijn meeningen en gevoelens eer totaal vervalschen en verdraaien dan de stem ongehoorzaam zijn der kudde waarin hij zijn levens-voorwaarden vindt.

Maar deze groeps-ideeën, en deze groeps-formaties wijzigingen zich voortdurend. Niet onder invloed van de massa, van de kudde, die niet zelfstandig mag oordeelen, daar er anders geen verband mogelijk zou zijn. De kracht der groep hangt at van de gehoorzaamheid der leden aan de stem der kudde. Dachten en handelden de leden zelfstandig, zoo konden ze niet ais groep bestaan.

Maar de groeps-formatie wijzigt zich onder invloed van enkele individuen, oorspronkelijk genoeg om de stem van de menschheid zelf, de stem van Christus, te verstaan, en machtig genoeg om zich door de kudde te laten volgen. En de invloed dier enkelen zal sterker