is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewone eigenschap geeft, geleerdheid, of nog beter organiseerend talent, en met de suggestieve bekwaamheid, het aplomb, de heerschersmacht die de kudde verlangt en verdraagt. Een bemiddelaar dus, tusschen mij, den c\l te oorspronkelijke en praktisch onbekwame, voor wie een poging om zich te doen gelden een nutteloos martelaar-schap zou beteekenen, en de kudde, die in haar onoorspronkelijkheid toch zoozeer het omzettend ferment mijner ideeën behoeft.

Eer wij de Amerikaansche kust naderden had ik een keuze gedaan uit de personen die mij voor den geest kwamen als geschikt voor mijn doel. Ik zal den man rechter Elkinson noemen, zijn waren naam verzwijgend, daar hij nog leeft in de aandacht der menigte. Hij was gouverneur geweest van zijn Staat en bij mijn komst lid van het bonds-gerechtshof, het opperste college van de Vereenigde Staten, dat soeverein is in zijn uitspraken, en alleen de meest vertrouwde en geëerde mannen van het machtige rijk als leden in zich opneemt.

Het was een klare, koude, heldere dag toen wij de Hudson instoomden en de blanke huizenblokken van de reuzestad uit het midden van de breede, geelgrijze iivier zagen oprijzen. Een straffe vrieswind woei van den blauwen hemel, en de kleine, dappere sleepbooten