is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En tusschen lange reeksen monsterachtig geteekende en schreeuwend gekleurde reclame-borden raasden dichtbij de treinen met hun alles bezoedelenden rook.

Maar het was toch een te huis, en Elsje begon met alle energie die het lange lijden in haar had overgelaten, de dierbare illusie van die smacht- en wachtjaren blijmoedig te verwezenlijken.

En toen de schamele woning wat was aangekleed, toen er een provisie-kast was met wat voorraad, een uiterst frisch en zindelijk gehouden slaapvertrekje, een tafel met een kleed waarop des avonds de petroleumlamp zijn lichtkring wierp, zoodat ik er een courant bij kon zitten lezen, terwijl Elsje vlijtig naaide en verstelde, het hoofd vol huishoudelijke teeder-zorgzame gedachten, — en tot groote voldoening der huisvrouw een jong negermeisje gevonden was, dat dagelijks een paar uren kwam helpen en daarmee het huishouden een naar Hollandsch begrip noodzakelijken schijn van volledigheid gaf — toen zag ik op Elsje's vermoeide gezicht en in haar blanke, donker omkringde oogen een glans, die alle donkere herdenking of droevig vóórgevoel overscheen.

Toen eerst zag ik haar trouw, liefhebbend wezen in volle lichtende pracht, maar ook helaas! met smartelijk ontwaren van zijn broosheid.