is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX.

Het zoo algemeen erkende type van menschelijke voortreffelijkheid dat aangeduid wordt door het woord «gentleman», kan niet samengaan met waarachtige, zich gelden doende oorspronkelijkheid. Want een der hoofdkenmerken van den gentleman is de eerbied voor groeps-ideeën, de gehoorzaamheid aan de stem der kudde. Terwijl het kenmerk van den Oorspronkelijke juist is het losbreken uit het groepsverband, het wijzigen der ideeën, het doen volgen in plaats van te gehoorzamen.De losbreker die niet in staat is de groepsideën te wijzigen en de kudde te doen volgen, wordt vernietigd en verdient vernietiging. In de economie der menschheid is hij enkel schadelijk en vindt geen recht van bestaan. De gentleman daarentegen heeft een bij uitstek nutttge en gewichtige functie. Hij is dat groepslid, dat zonder buiten het verband te gaan, zich het dichtst aan de oorspronkelijkheid houdt. Hij vereenigt de hoogst mogelijke oorspronkelijkheid met de strenge ondergeschiktheid aan het groepswezen, dat maar door