is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals de humane geneesheer zich de leugens om bestwil tegen zijn patiënten niet aanrekent. Hij begreep ook het betrekkelijke der woorden, het onbestemde der begrippen, het gebrekkige van alle verstandhouding. Maar hij was toch weer niet zóó ruim dat hij overal en voor ieder verzachtende omstandigheden had. Zijn groote kracht lag in zijn behoefte aan vastheid van opinie. Daardoor was groei en ontwikkeling uitgesloten, maar hij offerde die op, terwille van den voor de kudde zoo noodigen steun die stelligheid en gelijkmatigheid geeft. Men wist wat men aan hem had, men noemde hem «uit één stuk», en hij oefende daardoor den weldadigsten invloed, ten koste van eigen vooruitgang, als 't ware uit onbewuste liefde, uit behoudsinstinct voor de massa. Zijn moreele code was zoo ruim als de groeps-ideeën toelieten, maar dan ook onwrikbaar. Hij handhaafde die met denzelfden heiligen eerbied dien hij als rechter voor zijn wet eischte, al wist zijn filosofisch verstand dat beiden volstrekt niet de onrechtvaardigheid konden uitsluiten. Hij noemde een schurk een schurk, al erkende hij dat alles begrijpen alles vergeven is, en hiJ achtte een anarchist een vijand der menschheid, een schadelijk gedierte, al moest hij toegeven dat de anarchistische kritiek op de maatschappij zeer gegrond was.

• Wanneer de groeps-ideeën en het groepsverband