is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zich-socialist-noemenden niet zoo jammerlijk vaag, verward en op pseudo-weten schap en holle rethoriek gebaseerd waren, wellicht zou hij dan in dat verband zijn overgegaan. Want hij had de volle mate van Amerikaansche moed en doortastendheid. En hij zou, in dat verband, evengoed den «gentleman» hebben vertegenwoordigd als in het oude. Maar hij had als elk «gentleman» den intuitieven afkeer van slecht gezelschap, de natuurlijke en heilzame aristocratie die een groep doet schuwen als deze door inferieure menschen vertegenwoordigd wordt. En in de socialistische kudde zag hij niet veel beter dan onbeschaafde gedrevenen en fanatieke drijvers, een zeer treurige verwerkelijking van de ideeën der Oorspronkelijken die haar in beweging hadden gebracht. Ook was het verband dier groep zoo zwak, zoo alleen op het negatieve gericht, zoo slecht geformuleerd, dat het hem onmogelijk was zijn natuurlijken verbands-eerbied er op over te brengen.

Bij dezen man nu meende ik mijn kans te kunnen wagen. Hij was zeer rijk geworden door handige, maar volgens de groeps-ideeën volkomen geoorloofde geld-manipulaties, als commissaris van allerlei groote ondernemingen, en hij had fraaie woningen in Washington en New-York. Tegenover mij placht hij zich, als filosoof, wel eens schertsend over zijn rijkdom te