is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kom hier als emigrant, arm, en in gezelschap van een vrouw die mijn echte vrouw is, maar het nooit wettig zal kunnen worden.»

— «Hm! Hm! — dat is ernstig, zeer ernstig» zei rechter Elkinson. De schalksche vonk uit zijn blik verdween, en hij kreeg zijn strenge, onverbiddelijke rechter-fysionomie.

Ik vertelde hem toen zoo eenvoudig mogelijk en met de vertrouwende oprechtheid die het meest indruk op zijn goede hart kon maken, mijn lotgevallen. Zwijgend liet hij mij uitpraten, blijkbaar geïnteresseerd en getroffen, verwonderd wat hij van dit geval maken moest.

— <En nu?» zei hij eindelijk. «Wat verwacht u nu? — lk weet dat uw landaard een groote gevoeligheid meebrengt voor wat we hier de teedere hartstocht noemen Maar u is toch geen jongen meer en u heeft verstand en levens-ervaring genoeg om te weten dat uw tegenwoordige positie niet veel kans biedt op succes, zelfs niet in dit land.»

— «Ik verwacht en verlang geen succes in Amerikaanschen zin. Een sober bestaan is me genoeg. Ik zal trachten me dat te verwerven. Met les geven bijvoorbeeld.» —

— «En hoopte u door mij eenigszins gesteund te worden in die richting? » vroeg de voorzichtige en praktische Amerikaan.