is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de arme anarchistische nachtvlinders nu nog hun vleugels verschroeien.»

— «Waarde heer Muralto, ik voel mij door u werkelijk eenigszins verplaatst in den toestand van Dr. Faustus, wien alle denkbare heerlijkheid wordt voorgespiegeld, alles wat menschelijke eerzucht kan wenschen, als hij maar even zijn naam wil zetten. U houdt me de vergelijking ten goede, hoop ik.»

— «Zeker, maar ge zult wel iets meer te doen hebben dan uw naam te zetten. En ik wil u graag alle gelegenheid geven in uw diepste geweten te onderzoeken of ik tot de goede of booze demonen moet gerekend worden.»

— «Tot nog toe, mijn vriend, heb ik gemeend het zonder geleidende geesten te kunnen stellen.»

— «Dat is toch maar een meening geweest, als alle andere, zeer vatbaar voor kritiek.»

— «'t Is mogelijk? — In elk geval ben ik u zeer dankbaar voor het aller-interessantste onderhoud. Ik hoop het nog eens te mogen voortzetten.»

— «Ik gaf u mijn adres. Ik ben daar elk oogenblik tot uw beschikking.» —

— «Wel bedankt! — Ik voel me vereerd door uw vertrouwen, en door den hoogen dunk die u van mij schijnt te koesteren. Nogmaals wel bedankt.»

Onder deze hoffelijke plichtplegingen namen wij