is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan zich niet genoeg vóórhouden, dat niemand, ook niet de schranderste, ruimste geest, enkel door redelijke argumenten ooit tot andere principieele ideeën wordt gebracht. Altijd is de functie van het geloof onmisbaar, zelfs in kwesties van zuivere wetenschap.

Wat ik tegen rechter Elkinson gezegd had zou volkomen voldoende zijn geweest om hem te overtuigen en zijn krachten in werking te brengen, wanneer het hem in dezelfde woorden, maar onder gunstiger omstandigheden, ware bijgebracht. Of wanneer hij het vaker, van verschillende zijden, en in verschillende termen had gehoord.

De ongunstige, belemmerende omstandigheid was, dat ik nu door mijn armoede en onwettig huwelijk buiten den kring van Elkinson's maatschappelijken omgang stond. Ik had dit wel voorzien, maar meende dat hij mij niettemin in heimelijke, particuliere bijeenkomsten vaak genoeg te woord zou staan, om mij gelegenheid te geven in contact met hem te blijven en hem op den duur te overtuigen. Inderdaad zag ik hem ook nu en dan, hij kwam ook één keer bij mij, en gedroeg zich zoo belangstellend, hartelijk en ruim denkend als men van iemand in zijn positie verwachten kon. Maar hoe onlogisch het ook moge schijnen, de invloed van mijn woorden was veel geringer omdat ik niet meer op gelijken voet met hem stond. Had hij mij