is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overal in de voorname kringen ontmoet, zooals vroeger, had hij daar in club of salon dezelfde gesprekken met me gevoerd, en vooral, had hij niet den indruk gekregen dat ik ze met toeleg en opzettelijk hield om hem tot actie te brengen, dan zou hij — ik ben er zeker van — dezelfde ideeën in zich hebben opgenomen en uit schijnbaar eigen beweging tot handelen zijn overgegaan. Maar de argumenten die op de lippen van een man van positie en aanzien overtuigen, verliezen hun overtuigingskracht, gesproken door een zonderling of excentriek, al zijn ze precies even logisch, omdat het geloofsen vertrouwens-moment ontbreekt.

Zoo werkte de losmaking uit de maatschappelijke conventie, die mijn geest bevrijdde en mij tot zelfhandhaving en eerlijk optreden den moed gaf, tegelijk verlammend op mijn krachten. Toen de ridder zijn pantser had aangegespt kon hij zijn armen niet meer bewegen.

Ik ruste niet na deze eerste poging, maar bleef onophoudelijk werkzaam om in mijn levens-onderhoud te voorzien en om vruchtbaren bodem te zoeken voor het zaad mijner gedachten. Ik zocht leerlingen voor taalonderricht en ik poogde toegang te krijgen tot de redacties van dagbladen en tijdschriften. Ik stelde kleine artikelen op waarin ik zeer belangrijke en waardevolle ideeën leesbaar en interessant trachtte te maken. Ik