is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dien gelukkigen dag wortelden vast in mijn ziel deze twee waarheden: Vooreerst dat de Menschheid in zijn Opvaart is, dat de wonde Gods geneest, dat er een nieuw, alle verbeelding overtreffend gemeenschappelijk heil ook op deze aarde nog te wachten staat, met luister zonder maat en voorbeeld. En ten tweede dat onze genietingskracht groeien blijft, onder den druk van het sterfelijk lichaam en dat er niets onwaarschijnlijks ligt in de verwachting der oude vromen dat wij eerst dkn recht zullen weten wat zaligheid is als wij voor goed van dien druk zijn verlost.

Zooals alle krachten, alle organen zich ontwikkelen door wederstand, mits niet overmachtig, zoo ontwikkelt zich ook de kracht tot liefhebben en zalig-zijn onder den uitwendigen wederstand van het sterfelijke, lichamelijke leven, mits de geest vasthoudt aan de eens vergaarde kennis en de tnbulaties weet te doorstaan en te overwinnen met beleid.

Deze winst heb ik in mijn verder eenzaam leven niet meer verloren. Mijn ouderdom, hoe eentonig ook en innerlijk eenzaam, is blijmoedig en gelukkig, vol lichte verwachting, vol zachte berusting.

Nog een paar malen heb ik die groote uitwendige vreugde gehad dat mijn dochter mij bezocht, en dat ik met haar openhartig en oprecht kon spreken over mijn leven, over haar moeder, over Elsje, mijn eeuwig-