is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dou zee he: „Nee, nooit, heur, doar huifst nooit weer over proaten. Kloas Mulder, dei aarme jong, komt zoo laank as ik leef hier nooit over deur of druppel. As dat nou kon, har dat vrouger ook kent en den was nieschain aalles aanders loopen."

Dientje was zoo totaal overstuur en zai begreep d'r niks van, wat Voader toch wel wol ruit zien vrouger. Hail veurzichtig har ze hom vroagt: „\oader, wat main ie doarmit, wat har vrouger kent, ik mos doch ook eerst wassen wezen." Ze kon zuk nait begriepen, wat kwoad ze dee dou ze dat vruig, moar dou har Voader heur vot oet koamer stuurt en nou dus ze d'r nooit weer mit hom over proaten. Tegen lekje zee ze zoo voak : „Och Moeke, ik mag Kloas zoo geern lieden ; as ik hom nait hebben mag, trauw ik nooit."

lekje har tegen Aibel zegt: „ Aibel, bist doe blind worden dat doe nait zugst, dat Dientje verkwient ? As dat zoo vot gait en doe volholst, den ken wie heur ook gauw noar 't kerkhof brengen en den heb wie niks meer . En lekje heur ölders harren tegen hom zegt:

„Aibel, doe bist drok aan gaang om Dientje te vermoorden en doardeur lekje d'r bie; dou doch de oogen open, 't is dien aigen vrau en kind en 11 vremde zugt het ja kloar."

Nou moar Aibel zag niks en steurde zuk aan niks en nou is he den zaik en slim zaik ook. Dokter het proat van zeenezinkenskoors. Vief etmoalen het he nou al boeten kennis legen, hailendaal selfeloos is he. lekje en Dientje passen hom mit heur baiden op, nacht en dag. Moar eerguster het Dokter zegt, dat 't zoo nait langer kon en dat lekje en Dientje d'r bie om hals kwammen. Veur 's nachts, zee Dokter, mossen zai 'n man nemen, den kon dei d'r wel allennig bie wezen.

Nou wissen zai gainent dei ze laiver doar veur hebben